GJ 2016/50, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 29-01-2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:14, 2015/337VP (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Strafrechtelijk verleden, Ernstige strafbare feiten, Veroordeling zware mishandeling, Verduistering, Manager zorglocaties, Herinschrijving, Melding IGZ, Functioneren zorgverlening, Handelingen privésfeer, Voldoende weerslag individuele gezondheidszorg, Zorgplicht, Samenloop strafrecht, Publieke vertrouwen, Doorhaling inschrijving

Samenvatting

Verweerder (verpleegkundige), werkzaam als manager op drie zorglocaties, is veroordeeld wegens zware mishandeling door toediening van HIV geïnfecteerd bloed. Verweerder heeft zich, na in vrijheid te zijn gesteld, opnieuw als verpleegkundige in het BIG-register laten inschrijven. …

Verder lezen
Terug naar overzicht