GJ 2016/6, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 08-12-2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:111, 2014/394 (met annotatie van prof. mr. A.C. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Zorgfraude, Zaak-Marque, Structureel en essentiële terreinen tekortschieten in individuele gezondheidszorg, Ernstig schenden van vertrouwen in goede beroepsuitoefening, Schending eerste en tweede tuchtnorm, Doorhaling

Samenvatting

De IGZ dient een reeks klachten in tegen een arts/psychiater en psychotherapeut, wegens door de IGZ gestelde omvangrijke zorgfraude. Verweerder is hierbij volgens IGZ betrokken door “zware” diagnoses bij (potentiële) patiënten te stellen, zonder dat deze diagnoses voortvloeien uit de werkelijke toestand van de patiënt, waarna (betrokken) …

Verder lezen
Terug naar overzicht