GJ 2017/2, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 01-11-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:316, C2015.167

Inhoudsindicatie

Hoofd behandeldienst, Ontvankelijkheid, Tweede tuchtnorm, GOMA

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerster onder meer verantwoordelijk te zijn voor ondeugdelijke structuur van zorg. Verweerster voert primair aan dat klaagster niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat zij niet betrokken was bij de zorgverlening aan klaagster en haar handelen als manager niet valt onder artikel 47 lid 1 Wet BIG omdat het onvoldoende weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg (tweede tuchtnorm). Het RTG oordeelt dat, gelet op het feit dat verweerster een oogje in het zeil hield…

Verder lezen
Terug naar overzicht