GJ 2017/22, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 25-08-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:273, C2016.052

Inhoudsindicatie

Tandarts, Diagnostiek, Behandelplan, Dossiervoering, Grenzen redelijk bekwame beroepsuitoefening, Gedeeltelijke vernietiging, Waarschuwing

Samenvatting

Beroep tegen de gegrondverklaring van een klacht dat een tandarts onvoldoende diagnostiek heeft uitgevoerd, geen behandelplan heeft opgesteld en gebrekkige dossiervoering heeft gevoerd. Ten aanzien van de diagnostiek en tandheelkundige behandeling oordeelt het Centraal Tuchtcollege heroverwegend dat niet kan worden gezegd dat appellant onvoldoende diagnostiek heeft verricht of dat hij klager onvoldoende zorgvuldig heeft behandeld. Hij is daarmee gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening. In zoverre…

Verder lezen
Terug naar overzicht