GJ 2017/27, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 20-12-2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:77, 2016/232 (met annotatie van prof. mr. J.C.J. Dute)

Inhoudsindicatie

Medisch wetenschappelijk onderzoek, Verzwaarde dossier- en informatieplicht, Onterecht indruk c.q. vertrouwen wekken, Patiënten afhouden van reguliere medicatie

Samenvatting

De IGZ verwijt verweerder het laten uitvoeren van enig onderzoek naar de werking van de door hem gratis verstrekte medicatie M bij aids- en/of hiv-patiënten in N waarbij (internationale) richtlijnen en de Verklaring van Helsinki zijn geschonden. Tevens wordt verweerder verweten – door het publiceren van de resultaten daarvan op een website die ook in Nederland…

Verder lezen
Terug naar overzicht