GJ 2017/42, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 25-08-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:270, C2015.343

Inhoudsindicatie

Arts voor verstandelijk gehandicapten, Verzoek levensbeëindiging, Ondraaglijk lijden, Berisping

Samenvatting

Klagers zijn de ouders van een minderjarig verstandelijk gehandicapte dochter die inmiddels is overleden. Het draait in deze klacht om het herhaald verzoek van de ouders om actieve beëindiging van het leven van hun dochter en de vraag of er sprake is van ondraaglijk lijden. De klacht houdt onder meer in dat de aangeklaagde arts klagers geen ruimte heeft geboden om te spreken over de grote zorgen over hun dochter. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht