GJ 2017/56, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:619, 201508391/1/A2

Inhoudsindicatie

Inschrijving register klinisch neuropsychologen, Evenredigheid, Belangenafweging, Herhaalde aanvraag, Ne bis in idem-jurisprudentie

Samenvatting

De Registratiecommissie Specialismen Gezondheidspsycholoog (RSG) heeft het verzoek van appellante sub 1 tot inschrijving in het register van klinisch neurologen afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het RSG het verzoek van appellant sub 1 op grond van art. 4:6 Awb mocht afwijzen, nu appellant sub 1 geen nieuwe feiten of omstandigheden aan de aanvraag ten grondslag heeft gelegd. De Afdeling oordeelt dat een uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht