GJ 2017/6, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 15-11-2016, ECLI:NL:TGZRSGR:2016:116, 2015-204b

Inhoudsindicatie

Anesthesioloog, Spoedkeizersnede, Onvoldoende verdoving, Onzorgvuldig handelen, Communicatie, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster heeft een spoedkeizersnede, waarbij verweerder eerst een epiduraal (EDA) en nadien een algehele verdoving heeft toegediend, als traumatisch ervaren. Ze verwijt verweerder dat hij zich onprofessioneel heeft uitgelaten en onzorgvuldig heeft gehandeld door niet voor voldoende verdoving te zorgen. Het College acht de klacht gegrond. Verweerder had pijn kunnen voorkomen door te controleren of de EDA goed functioneerde. Nu het de taak en de verantwoordelijkheid van verweerder was…

Verder lezen
Terug naar overzicht