GJ 2017/99, Rechtbank Rotterdam 02-06-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4250, C/10/525286/KG ZA 17-406 (met annotatie van prof. dr. R.A.C. Hoksbergen)

Inhoudsindicatie

Kort geding, Spoedeisend belang, Vordering afgifte voorwerpen ten behoeve van DNA-onderzoek overleden fertiliteitsarts, Belangenafweging, Wanprestatie, Juridische grondslag vordering

Samenvatting

Eisers vorderen bij wege van voorlopige voorziening uitvoerbaar bij voorraad de executeur te veroordelen om volledige medewerking te verlenen aan de vaststelling, dan wel uitsluiting van het biologische vaderschap van overledene door middel van het laten uitvoeren van een DNA-onderzoek. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers middels de aangeleverde stukken het begin van bewijs leveren om de stelling dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht