Het nieuwe algemene verzekeringsrecht en het notariaat (2002.20.2131)


Naar verwachting zal in de loop van 2003 nieuw verzekeringsrecht - Titel 7.17 NBW - worden ingevoerd. De auteur behandelt de verzekeringsrechtelijke dwaling, opschorting van de verzekeringsdekking ingeval van te late premiebetaling en de medewerkingsplicht van de tot uitkering gerechtigde c.q. de verzekeringnemer na de verwezenlijking van het risico.

De verzekeringnemer heeft jegens de verzekeraar een mededelingsplicht met betrekking tot voor de verzekeraar relevante feiten. Als de verzekeringnemer niet aan die plicht heeft voldaan, kan, onder huidig recht, de verzekeraar de verzekering vernietigen…

Verder lezen