Het nieuwe huurrecht: afbraak of een goede fundering? (2002.43.2243)


Ingegaan wordt op de belangrijkste wijzigingen in het huurrecht wat betreft de verhuur van woonruimte naar aanleiding van wetsvoorstel 26089. In titel 7.4 BW wordt veel van het bestaande huurrecht ge(her)codificeerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de gebrekenregeling, veranderingen en toevoegingen door de huurder, dringende werkzaamheden en renovatie. De auteurs geven commentaar op deze punten vanuit de praktijk en wetenschap. In de marges van de pagina’s zijn de nieuwe wetsartikelen opgenomen.

S. DammingaB. Degelink

AA, nr 10, …

Verder lezen