Hof Amsterdam 10-08-2000, NJkort 2000, 83


Aansprakelijkheid werkgever. Bedrijfsongeval. Competentie.

De weduwe van een als gevolg van een bedrijfsongeval overleden werknemer, vordert van de werkgever schadevergoeding wegens gederfd levensonderhoud. Het Hof is van oordeel dat de vordering betrekkelijk is tot een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 39 ten tweede RO, omdat deze berust op de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Dat de weduwe, die geen partij is bij die overeenkomst, op grond van die overeenkomst de werkgever kan aanspreken ex art. 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid) volgt uit art. 6:108 BW (schadevergoeding wegens het derven van levensonderhoud). Het feit dat art. 1638x lid 3 BW (oud) niet is teruggekeerd in de nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomst, brengt niet mee dat de aansprakelijkheid van de werkgever terzake van een bedrijfsongeval niet langer op de arbeidsovereenkomst zou berusten. De vordering behoort dus tot de competentie van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht