Hof Amsterdam 20-12-2001, JAR 2002, 32


Gezagsverhouding. Managementovereenkomst.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 32.

Tot 12 april 2000 was Koers Beheer (appellant 2), waarvan Koers (appellant 1) enig aandeelhouder is, houder van 83% van de aandelen in 2 Care (geïntimeerde). In een concept van 29 maart 2000 met betrekking tot koop en verkoop van alle gewone aandelen in het kapitaal van 2 Care, gesloten tussen UCC enerzijds en Koers anderzijds, waarop staat vermeld "Alleen voor discussiedoeleinden", heeft art. 3 als kop "Arbeidsovereenkomst", terwijl art. 3.1 onder meer inhoudt dat Koers op de leveringsdatum een arbeidsovereenkomst met 2 Care zal aangaan. Uiteindelijk is de koopovereenkomst op 12 april 2000 gesloten. Art. 3 van de koopovereenkomst vermeldt dat Koers Beheer op de leveringsdatum een managementovereenkomst aangaat met 2 Care. Vanaf 12 april 2000 tot heden heeft Koers, met uitzondering van de maanden augustus, september en oktober geen werkzaamheden verricht voor 2 Care. Bij e-mail van 4 augustus 2000 heeft UCC aan Koers een concept managementovereenkomst doen toekomen. Koers heeft op een aantal bepalingen hierin commentaar geleverd. Bij fax van 22 december 2000 heeft UCC aan Koers Beheer de managementovereenkomst opgezegd. Koers stelt dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst is aangegaan en dat de opzegging nietig is bij gebreke van toestemming van de RDA. De president in kort geding heeft zijn vordering tot doorbetaling van loon etc. afgewezen. Op het hoger beroep van Koers stelt het hof vast dat tussen partijen aanvankelijk is gesproken over het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Vaststaat evenwel dat Koers op 12 april 2000 de uitgangspunten van een managementovereenkomst heeft getekend. Koers stelt weliswaar dat hij overspannen was en in een underdog positie verkeerde op die dag, maar ook later toen hij weer aan het werk ging, heeft hij dooronderhandeld over de managementovereenkomst. Op grond hiervan moet aangenomen worden dat Koers willens en wetens (de uitgangspunten van) een managementovereenkomst heeft onderschreven. Dit brengt mee dat de opzegging rechtsgeldig is geschied. Koers heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat de managementovereenkomst vernietigd moet worden wegens misbruik van omstandigheden door 2 Care.

Verder lezen
Terug naar overzicht