Hof Amsterdam 27-12-2001, KG 2002, 23


Descriminatie (leeftijd). Gelijke behandeling (leeftijdsdiscriminatie). Pensioen.

(Vervolg op Pres. Rb. Haarlem 29-12-2000, KG 2001, 52, Rechtspraakoverzicht Arbeids- recht 2001, blz. 102). Vliegers bij Martinair dienen volgens het pensioenreglement op 56-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Een werknemer acht deze bepaling in strijd met de grondwet respectievelijk het IVBPR op grond van ongeoorloofde discriminatie. Hij vordert in kort geding toelating tot zijn werkzaamheden. De president is van oordeel dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie en wijst de vordering toe. De werkgever gaat in hoger beroep. Het hof overweegt dat in de bodemprocedure van 40 vliegers tegen Martinair de kantonrechter heeft geoordeeld dat het leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is. Aangezien niet te verwachten is dat de kantonrechter in een bodemprocedure van de werknemer een ander oordeel geeft, dient volgens het hof de vordering te worden afgewezen. Dit geldt temeer nu ook Kantonrechter Amsterdam (05-07-2001, JAR 2001, 144, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2001, blz. 106) in een soortgelijke zaak tussen vliegers en de KLM eenzelfde oordeel heeft gegeven. Het hof vernietigt het vonnis van de president.

Verder lezen
Terug naar overzicht