Hof Leeuwarden 13-05-1998, NJ 1999, 165


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (situatieve arbeidsongeschiktheid). Schadeloosstelling. Smartengeld.

(Zie Prg. 1998, 5012, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1998, blz. 203).

Verder lezen
Terug naar overzicht