Hof Nederlandse Antillen en Aruba 11-01-2000, NJ 2000, 230


Wijziging arbeidsvoorwaarden. Staking. CAO.

Het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) is van oordeel dat het de Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij (ALM) vrij staat om individuele arbeidsovereenkomsten onder minder gunstige arbeidsvoorwaarden af te sluiten, omdat verlaging van de loonkosten een voorwaarde is voor het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast verbiedt het GEA tot het uitroepen van een staking en beveelt de ALM in onderhandeling te treden met de vakverenigingen om te onderhandelen over een nieuwe CAO. Zowel de vakverenigingen als de ALM gaan in hoger beroep. Het Hof is het eens met het GEA dat, gezien de buitengewoon precaire financiële toestand van de ALM, het vrij stond om met de werknemers individuele arbeidsovereenkomsten af te sluiten tegen minder gunstige voorwaarden. Aannemelijk is dat een aanzienlijke verlaging van de loonkosten een voorwaarde was voor het voortbestaan van het luchtvaartbedrijf. Door het voeren van collectieve onderhandelingen zouden de bonden ervoor kunnen zorgen dat de arbeidsvoorwaarden op een dragelijk niveau blijven. Er was dus alle aanleiding voor het GEA om de ALM te bevelen de onderhandelingen met de vakverenigingen ter hervatten en de vakverenigingen te bevelen de staking te beëindigen. Het Hof bevestigt het vonnis van het GEA.

Verder lezen
Terug naar overzicht