Hof 's-Hertogenbosch 14-06-1999, JAR 1999, 213


Concurrentiebeding. Functiewijziging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 213.

Een werknemer bij een softwarebedrijf en zijn collega worden op staande voet ontslagen omdat zij een bedrijf hebben opgericht en personeel hebben benaderd om hen te bewegen bij hen in dienst te treden. Na het ontslag benadert de ex-werknemer klanten van de werkgever. Met een beroep op het concurrentiebeding vordert de werkgever in kort geding dat het de werknemer verboden wordt klanten en personeel te benaderen en een voorschot schadevergoeding. De president wijst de vordering toe. De werknemer gaat, in tegenstelling tot zijn collega, in hoger beroep, stellende dat opnieuw een concurrentiebeding moest worden overeengekomen toen hij een leidinggevende functie is gaan vervullen. Bovendien valt het benaderen van klanten niet onder het concurrentiebeding. Het Hof is met de werkgever van oordeel dat het in het kader van het concurrentiebeding van belang was dat de werknemer "accountverantwoordelijk" was en dat de werknemer na wijziging van zijn functie dit ook is gebleven. Het Hof overweegt dat het benaderen van collega's om hen te bewegen over te stappen naar een eigen bedrijf niet onrechtmatig is. Ook het polsen van klanten is niet onrechtmatig, tenzij er sprake is van stelselmatig benaderen van alle klanten, onder gebruikmaking van gegevens van de werkgever en de klanten ertoe bewogen worden de relatie met de werkgever te verbreken. Omdat hierover niets is gesteld of gebleken, is van onrechtmatig handelen los van het bestaan van het concurrentiebeding niet gebleken. Met betrekking tot het concurrentiebeding overweegt het Hof dat dit ook geacht wordt betrekking te hebben op het benaderen van personeel en klanten, ook al staat dit niet expliciet vermeld. Het benaderen van personeel en het werven van klanten geschiedt vrijwel altijd met het oog op het in dienst treden bij de concurrent of bij een zelf opgericht bedrijf. Het verbod tot het benaderen van klanten en personeel is dus terecht opgelegd. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de president.

Verder lezen
Terug naar overzicht