Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 21-08-2001 (STT en Boekhoudt/SETAR), NJ 2001, 591


Staking. Vakvereniging.

Een staker wordt op verbeurte van een dwangsom bevolen zijn werkzaamheden te hervatten. De werknemer gaat in hoger beroep omdat naar Arubaans recht een vordering tot nakoming van de arbeidsverplichting op verbeurte van een dwangsom niet is toegestaan. Het Hof overweegt dat nu de werknemer niet alleen zijn werkzaamheden heeft neergelegd, doch ook heeft meegedaan aan het stilleggen van de telefooncentrales in Aruba, er sprake is van een onrechtmatige daad. Dit geldt eveneens voor de vakvereniging, die tot staking heeft opgeroepen en de gevolgen van het stilleggen van de telefooncentrales heeft gebruikt om haar eisen kracht bij te zetten. Het aan de werknemer gegeven rechterlijk bevel had niet de strekking hem te dwingen tot zijn arbeidsverplichting maar om hem te dwingen aan de onrechtmatige daad een einde te maken. Een dergelijk bevel kan met een dwangsom worden versterkt. De grief tegen het toewijzen van de vordering tot voeging van een viertal andere partijen wordt verworpen omdat de werknemer en de vakvereniging die andere partijen niet in het hoger beroep hebben betrokken

Verder lezen
Terug naar overzicht