Hoge Raad 03-12-1999 (Lisv/Wilderink qq), NJ 2000, 53, RvdW 1999, 190, JAR 2000, 62


Loon. Vakantiedagen; niet genoten. Faillissement. Overname bedrijfsvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 62.

De aanspraak op uitkering in geld van niet genoten vakantiedagen bij einde dienstverband bij faillissement is loon en op grond van art. 40 lid 4 Faillissementswet een boedelschuld. Omdat de vordering pas ontstaat op het tijdstip van einde van het dienstverband is ook het gedeelte dat betrekking heeft op vakantiedagen van voor de faillietverklaring boedelschuld.

Verder lezen
Terug naar overzicht