Hoge Raad 03-12-1999 (Rosendal/Innovam), JAR 2000, 17, NJ 2000, 271


Gelijke behandeling. Pensioen. Verjaring.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 17.

(Zie RvdW 1999, 187, JOL 1999, 157, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999 blz. 130)

Verder lezen
Terug naar overzicht