Hoge Raad 09-02-2001 (Huntington/Filtec), RvdW 2001, 48, JOL 2001, 101, NJ 2001, 180, JAR 2001, 41


(Arubaanse zaak). Ziekte. Ontslag op staande voet. Bereidheid bedongen arbeid te verrichten. Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 41.

Een werknemer (vier jaar in dienst) is werkzaam als meewerkend voorman en raakt arbeidsongeschikt. Na het verstrijken van de maximale uitkeringstermijn eindigt zijn uitkering van de Sociale Verzekeringsbank op 8 augustus 1997. Enige tijd later wordt hij op staande voet ontslagen en vordert loon. De werkgever stelt dat de werknemer bij de beëindiging van de uitkering nog steeds arbeidsongeschikt was om de overeengekomen arbeid te verrichten. De werknemer bestrijdt dat, stellende dat hij geschikt was arbeid te verrichten, zij het met de beperking dat hij geen zwaar werk mocht verrichten vanwege zijn rugkwaal. Het Gemeenschappelijk Hof overweegt dat, nu het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en de werkgever niet bereid is geweest de werknemer zijn werk te laten hervatten, de werknemer recht heeft op zijn loon behalve wanneer de werkgever terecht meent dat de werknemer arbeidsongeschikt was voor het verrichten van eigen werk. Het hof overweegt vervolgens dat de gezondheidstoestand van de werknemer er inderdaad aan in de weg stond dat de werknemer zijn werk als meewerkend voorman kon uitvoeren. Het cassatiemiddel klaagt dat het hof had moeten onderzoeken of binnen het bedrijf van de werkgever de mogelijkheid bestond werk te vinden waarvoor de werknemer wél arbeidsgeschikt was. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Het hof is begrijpelijker- wijze uitgegaan van het aanbod van de werknemer vanaf 8 augustus 1997 de bedongen arbeid te verrichten, terwijl het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat enig tijdig en passend aanbod tot het verrichten van ander werk door de werknemer niet is gedaan. Onder die omstandigheden kan niet gezegd worden dat voor de werkgever - die overigens heeft ontkend dat passend werk voorhanden was - de verplichting bestond naar ander passend werk voor de werknemer te zoeken

Terug naar overzicht