Hoge Raad 10-12-1999, RvdW 1999, JOL 1999, 174, JOL 1999, 174


CAO. verjaring. Overwerk. Vakantie.

Een chauffeur vordert van zijn ex-werkgever o.a. uitbetaling van het tijd-voor-tijdsaldo over de periode 1991 tot en met 1994. Het betreft hier eenzelfde zaak als in HR 03-09-1999 (Vrolijk & Stoop/Biesboer), RvdW 1999, 116, JAR 1999, 195, NJ 1999, 734 (zie hierboven). De Hoge Raad herhaalt het oordeel dat de tijd-voor-tijduren bij einde dienstverband in geld moeten worden uitbetaald.

Verder lezen
Terug naar overzicht