Hoge Raad 13-11-1998 De Boer/Sony, JAR 1999, 12


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 12.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding conform het sociaal plan van (maximaal) NLG 400.000,-- bruto en NLG 25.000,-- outplacementkosten. De kantonrechter kent de werknemer een vergoeding van NLG 600.000,-- toe. De werknemer gaat in hoger beroep met de grief dat de kantonrechtersformule niet of niet juist is toegepast en verzoekt de rechtbank de beschikking te vernietigen voorzover een vergoeding is toegekend en verzoekt toekenning van een vergoeding van NLG 1.711.366,--. De rechtbank verwerpt het beroep omdat zelfs als de klacht juist zou zijn dit niet betreft het buiten het toepassingsgebied van art. 7:685 BW treden. Conform de conclusie van het Openbaar Ministerie verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep.

Verder lezen
Terug naar overzicht