Hoge Raad 16-02-2001 (Promenade Hotel/X), JOL 2001, 132


Ontslag op staande voet (werkweigering). Ziekte. Bewijs. Buitenlandse werknemer.

Een Iraanse schoonmaker in een hotel raakt in conflict met de horecamanager. Hij gaat naar huis en meldt zich ziek. Met zijn directe chef wordt afgesproken dat hij na een week weer aan het werk zal gaan. Op 30 april gaat de werknemer weer aan het werk en op 2 mei heeft hij een gesprek met de directe chef en de horecamanager. Tijdens dit gesprek ontstaat opnieuw onenigheid en gaat de werknemer ondanks de waarschuwing te worden ontslagen, naar huis. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer roept de nietigheid in en vordert doorbetaling van loon. De werknemer stelt dat hij aan het werk is gegaan terwijl hij ziek was, hetgeen wordt bevestigd door de schriftelijke verklaring van zijn huisarts. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat de werknemer op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat hij zich ziek heeft gemeld. De rechtbank wijst de vordering toe en de werkgever gaat in cassatie. Het OM stelt dat een werknemer in beginsel mag vertrouwen op de medische verklaring van de huisarts dat hij ziek is en dat het bewijs dat hij niet ziek was in dat geval moet worden geleverd door de werkgever (zie HR 18-06-1982, NJ 1982, 606). Dit geldt temeer wanneer er sprake is van een gedraging van de zijde van de werkgever (de werknemer als voetveeg gebruiken) die bezwaarlijk is voor het welzijn van de werknemer. Wanneer de opvatting van de huisarts niet juist blijkt te zijn, komt dit voor risico van de werkgever. De rechtbank heeft terecht in het midden gelaten of de werknemer al dan niet gewerkt heeft op 1 mei. Het gaat om de vraag of de werknemer op dat moment al dan niet arbeidsongeschikt was. Het oordeel van de rechtbank dat de werknemer op 2 mei arbeidsongeschikt was en dat er dus geen sprake was van werkweigering, mist geen feitelijke grondslag en behoeft niet nader gemotiveerd te worden. De Hoge Raad volgt de conclusie van het OM en verwerpt het beroep, zonder nadere motivering, op grond van art. 101a RO

Verder lezen
Terug naar overzicht