Hoge Raad 23-06-2000 (X/O-Z Export), JOL 2000, 371


Ontslag op staande voet. Gefixeerde schadevergoeding.

Een zes jaar in dienst zijnde adjunct-directeur met een salaris van NLG 9.250,-- bruto per maand wordt op staande voet ontslagen omdat hij, zonder daartoe bevoegd te zijn, inkoopbedragen in de computer veranderde. In alle instanties wordt het ontslag op staande voet terecht geacht. Of de werkgever nu wel of niet daadwerkelijk benadeeld is, is niet relevant, aangezien uit het handelen gemakkelijk ernstig nadeel kon voortvloeien en het noodzakelijk vertrouwen ernstig is beschadigd. Dat de werkgever eerdere verdenkingen heeft genegeerd kan de werkgever (wat betreft de onverwijldheidseis) niet worden verweten nu zij een groot vertrouwen in de werknemer had en enige tijd mocht gebruiken voor onderzoek. De reconventionele vordering van de werkgever tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding wordt toegewezen. De Hoge Raad verwerpt conform de conclusie OM het beroep met de verkorte motivering van art. 101a RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht