Hoge Raad 28-05-1999 Steuten/Kuypers, JAR 1999, 131


CAO. Loon. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 131.

(Zie voor de voorgeschiedenis HR 27-03-1998 (FNV/Kuypers), JAR 1998, 99, NJ 1998, 709, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1998, blz. 64). Het betreft hier eenzelfde zaak als Huijerjans/Kuypers (zie hierboven), waarbij de Hoge Raad de werknemer op dezelfde gronden in het gelijk stelt, het vonnis van de Rechtbank vernietigt en de zaak verwijst naar het Hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht