Hoge Raad 29-09-2000 (Kuijper/ING), NJ 2001, 302


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd). Schadeloosstelling.

(Zie RvdW 2000, 194, JOL 2000, 449, JAR 2000, 224, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 195)

Terug naar overzicht