Hoge Raad 29-09-2000 (Kuijper/ING), NJ 2001, 302


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd). Schadeloosstelling.

(Zie RvdW 2000, 194, JOL 2000, 449, JAR 2000, 224, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 195)

Verder lezen
Terug naar overzicht