Hoge Raad: bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b SW niet discriminatoir


Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de proefprocedures met betrekking tot de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling van artikel 35b SW discriminerend is.

De Hoge Raad overweegt onder meer dat een verschil in behandeling tussen verkrijgingen van ondernemingsvermogen en van andersoortige vermogensbestanddelen op grond van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM een objectieve en redelijke rechtvaardiging behoeft.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder meer in het leven is geroepen omdat de SW-heffing liquiditeitsproblemen kan oproepen waardoor de continuïteit van ondernemingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht