Hoge Raad formuleert regels ten aanzien van voordeelstoerekening effectenleaseovereenkomsten


De Hoge Raad formuleert naar aanleiding van gestelde prejudiciële vragen regels ten aanzien van voordeelstoerekening in effectenleasezaken. Deze regels gaan onder andere in op de vragen welke voordelen in aanmerking komen, hoe het voordeel moet worden toegerekend aan twee of meer verschillende schadeposten en de wijze waarop de beoordeling dient plaats te vinden indien zowel op voordeelstoerekening als 'eigen schuld' een beroep is gedaan.

Achtergrond
X heeft tussen 20 december 1995 en 20 december 2001 zeven effectenleaseovereenkomsten ondertekend met (de rechtsvoorgangsters van) Dexia. Zes daarvan hadden een…

Verder lezen
Terug naar overzicht