HR 06-06-2003 (Krüter/Wilton Fijenoord), RvdW 2003, 105, NJ 2003, 504


Bedrijfsongeval.

De weduwe van een werknemer die is overleden aan mesothelioom vordert van de werkgever betaling van verzorgingskosten (zij heeft de werknemer de laatste zes weken thuis verzorgd). De rechtbank is van oordeel dat voor een vergoeding van verzorgingskosten geen plaats is indien het inschakelen van professionele hulp niet normaal en gebruikelijk is. Mede gezien de overwegingen in het arrest van de Hoge Raad (HR 28-05-1999, NJ 1999, 564) geeft dit oordeel volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Verder lezen
Terug naar overzicht