HR 07-11-2003 (X/Two's Company), JOL 2003, 569


Loon. Wettelijke verhoging.

De arbeidsovereenkomst van een general manager (bijna vier jaar in dienst) wordt ontbonden met een vergoeding van NLG 60.000,--. De werknemer vordert vervolgens achterstallig loon vermeerderd met de wettelijke verhoging respectievelijk de wettelijke rente. De werkgever vordert terugbetaling van onverschuldigd betaalde voorschotten. De kantonrechter wijst de vordering wettelijke verhoging af omdat de achterstand in de loonbetalingen voornamelijk te wijten is aan de ondoorzichtige beloningsstructuur, waaraan ook de werknemer schuldig is geweest. De rechtbank is van mening dat de werkgever, ondanks de ondoorzichtige betalingsstructuur, ervoor zorg dient te dragen tijdig aan zijn verplichtingen jegens de werknemer te voldoen en wijst de wettelijke verhoging toe, zij het gematigd tot 10%. De werknemer gaat hiervan in cassatie. Het OM overweegt met betrekking tot de wettelijke verhoging, onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis en naar de literatuur, dat de verhoging ex art. 7:625 BW geen loon is maar een prikkel respectievelijk boete voor de werkgever. De rechter is bevoegd de verhoging te matigen. Het uitgangspunt dat de wettelijke verhoging als schadevergoeding moet worden beschouwd, is dus onjuist. Het OM concludeert tot verwerping van het beroep en de Hoge Raad volgt deze conclusie zonder nadere motivering op grond van art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht