HR 09-08-2002 (School/X), JOL 2002, 438


Onderwijs. Vakantie. Zwangerschap.

Zie gelijkluidend arrest HR 09-08-2002, School/De Kuijer, RvdW 2002, 133, JOL 2002, 440, JAR 2002, 206, hieronder. In deze zaak is echter geen beroep gedaan op het verboden onderscheid ex art. 7:646 BW (oud), wegens het ontbreken van compensatie in de arbeidsvoorwaarden.

Verder lezen
Terug naar overzicht