HR 11-04-2003 (FNV/Terra Nigra), JOL 2003, 219


CAO.

(Zie parallelzaak HR 11-04-2003, Baron c.s./Terra Nigra, JOL 2003, 218, NJ 2003, 430, JAR 2003, 108, hierboven). In deze zaak vordert de FNV schadevergoeding terzake van loonkosten in verband met het inroepen van juridische bijstand en smartengeld omdat de werkgever bewust de CAO niet naleeft, waardoor de FNV prestigeverlies heeft geleden. De kantonrechter wijst de vordering af evenals de rechtbank. De Hoge Raad acht, evenals in bovengenoemde zaak, de klachten tegen de door de rechtbank aan de CAO gegeven uitleg gedeeltelijk gegrond. De Hoge Raad vernietigt het vonnis en verwijst de zaak naar het hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht