HR 16-11-2001 (SPMS/Weber), NJ 2002, 14


Pensioen (vrijstelling verplichte deelneming beroepspensioenfonds).

(Zie JAR 2001, 259, RvdW 2001, 181, JOL 2001, 668, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2001, blz. 380).

Verder lezen
Terug naar overzicht