HR: wie heeft bewijslast kosten van verbetering en onderhoud? (2008.01.3004)


In een recente procedure had X zijn hypotheek in 2001 verhoogd om zijn doorlopende krediet af te lossen. Hij stelde dat dit krediet verband hield met de gemaakte onderhoudskosten voor zijn eigen woning in 1994 en 1999. Een aantal contante betalingen die in verband hiermee waren gedaan, kon hij niet nader onderbouwen. De fiscus eiste hiervoor nader (schriftelijk) bewijs. De Hoge Raad oordeelde dat de bewijslast voor kosten gemaakt in verband met verbetering of onderhoud van een eigen woning in beginsel bij de belastingplichtige ligt. Voor kosten…

Verder lezen