HvJ EG 03-10-2000 (Simap/Valencia), NJ 2001, 193


Arbeidstijd (wachtdienst artsen is arbeidstijd).

(Zie JAR 2000, 251, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 19)

Verder lezen
Terug naar overzicht