HvJ EG 06-06-2000 (Angonese/Bolzano), JAR 2000, 193, NJ 2000, 710


Detachering in het buitenland (vrij verkeer van werknemers). Sollicitatie.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 193.

De sollicitatie van een Italiaan met als moedertaal Duits, wordt afgewezen in Bolzano omdat hij niet in bezit is van het tweetaligheidsattest (Italiaans/Duits). Dat attest kan alleen met een examen in Bolzano zelf gehaald worden. Het Europees Hof beslist dat de regeling van het vrij verkeer van werknemers zich ertegen verzet dat een werkgever kandidaten in het kader van een vergelijkend onderzoek bij sollicitatie de verplichting oplegt hun talenkennis uitsluitend te bewijzen door middel van één enkel diploma, dat in één enkele provincie van een lidstaat wordt afgegeven.

Verder lezen
Terug naar overzicht