HvJ EG 13-04-2000 (Lehtonen/FRBSB), NJ 2000, 543


Detachering in het buitenland (vrij verkeer van werknemers). Concurrentie. Gezagsverhouding.

Op grond van de transferregels in het basketbal mogen buitenlandse basketbalspelers niet in kampioenswedstrijden meespelen indien zij na een bepaalde datum in dienst zijn genomen. Ook al hebben die regels geen betrekking op de indienstneming van die spelers, zijn zij in strijd met de regels van het vrije verkeer van werknemers in de EG, aangezien deelneming aan deze wedstrijden de essentie van de activiteit van een beroepsspeler is. Het is aan de nationale rechter te bepalen in hoeverre objectieve redenen, die uitsluitend verband houden met de sport als zodanig of met verschillen tussen de situatie van spelers binnen of buiten de Europese zone, een dergelijk verschil in behandeling rechtvaardigen. Met betrekking tot het begrip werknemer (voor wat betreft het vrij verkeer van werknemers) herinnert het Europees Hof eraan dat dit niet naar gelang van het nationale recht verschillend mag worden uitgelegd. Uitgegaan moet worden van objectieve criteria die kenmerkend zijn voor de arbeidsverhouding. Het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.

Verder lezen
Terug naar overzicht