HvJ EG 14-09-1999 (Gruber/Silhouette), NJ 2000, 97


Ontslag(name) op staande voet (dringende reden: gebrek aan kinderopvang). Gelijke behandeling.

(Zie JAR 1999, 236, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 127).

Verder lezen
Terug naar overzicht