HvJ EG 20-02-1997 EG Commissie/België, NJ 1999, 142


Detachering in buitenland (vrij verkeer werknemers).

Het Europese Hof van Justitie stelt op verzoek van de EG-Commissie vast dat België zijn verplichtingen ex art. 48 EG-Verdrag en de EG-Richtlijn inzake Vrij verkeer werknemers niet is nagekomen door: werknemers uit andere lidstaten die in België werk zoeken te verplichten het grondgebied na drie maanden te verlaten, door werknemers met een dienstverband van minstens een jaar gedurende de eerste zes maanden van hun verblijf twee opeenvolgende attesten van immatriculatie af te geven in plaats van een verblijfskaart en voor deze attesten een vergoeding te eisen, door werknemers en seizoenarbeiders met een dienstverband van minder dan drie maanden een document betreffende hun verblijf af te geven en hiervoor een vergoeding te vragen.

Verder lezen
Terug naar overzicht