HvJ EG 21-10-1999 (Lewen/Denda), NJ 2000, 137


Gelijke behandeling. Loon. Gratificatie. Zwangerschap. Ouderschapsverlof.

(Zie JAR 1999, 278, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 128).

Verder lezen
Terug naar overzicht