HvJ EG 23-11-1999 (Arblade), NJ 2000, 251


Gelijke behandeling. Detachering in het buitenland (vrij verrichten diensten). Minimumloon.

Een Frans bedrijf gaat in België een bouwproject uitvoeren en wordt strafrechtelijk vervolgd wegens overtreding van Belgische voorschriften o.a. zoals betaling van het minimumloon volgens de Belgische CAO (waaraan de Franse werkgever niet gebonden is), het betalen van "weerverletzegels" etc., het bijhouden van een personeelsregister en verdere sociale documentatie. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de vrijheid van dienstverrichting slechts worden beperkt door regelingen die hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, die gelden voor iedere persoon of onderneming die op het grondgebied van de betrokken staat werkzaam is, voor zover dit belang niet wordt gewaarborgd door de regels waaraan de dienstverrichter is onderworpen in de staat waar hij gevestigd is. Eén van de door het Hof erkende dwingende redenen van openbaar belang is de bescherming van werknemers, in het bijzonder de sociale bescherming van de werknemers in de bouwsector. Overwegingen van zuiver administratieve aard rechtvaardigen geen afwijking. Dwingende redenen kunnen ook controlemaatregelen rechtvaardigen. Met toepassing van deze uitgangspunten acht het Hof de verplichting om het minimumloon volgens de Belgische CAO te betalen en bepaalde sociale documenten op de bouwplaats (vanuit controleoogpunt) ter beschikking te stellen gerechtvaardigd, maar niet de verplichting om "weerverletzegels" te betalen, een arbeidsreglement op te stellen en bewaarplicht van documenten.

Verder lezen
Terug naar overzicht