ICT-werkzaamheden voor één opdrachtgever vormen geen winst uit onderneming


Samenvatting

Belanghebbende verricht ICT-activiteiten. In de onderhavige periode had hij één opdrachtgever (G). In 2012 heeft belanghebbende opleidingskosten betaald van (onder meer) € 42.500 voor een universitaire opleiding. Volgens belanghebbende is hij ondernemer voor de IB/PVV en voor de OB. Volgens de inspecteur is er met betrekking tot de ICT-werkzaamheden geen sprake van ondernemerschap. De opleidingskosten zijn volgens hem geen ondernemingskosten maar scholingsuitgaven. Evenals de rechtbank (Rechtbank Gelderland 10 december 2015, nr. 15/623) deelt het hof de visie van de inspecteur. Belanghebbende heeft van 2008 t/m 2013 namelijk alleen voor G gewerkt, alleen met diens toestemming mocht hij voor andere opdrachtgevers werken, belanghebbende ontving een vaste vergoeding per jaar van € 84.000 die in maandelijkse termijnen van € 7.000 werd uitbetaald, belanghebbende moest verschijnen bij conferenties en seminars van G, en belanghebbende heeft nauwelijks investeringen gedaan en nauwelijks ondernemersrisico gelopen. Een in 2014 aan belanghebbende afgegeven VAR-winst uit onderneming doet hieraan niet af. Van schending van het vertrouwensbeginsel of het evenredigheidsbeginsel is volgens het hof geen sprake. Nu belanghebbende noch IB-ondernemer noch OB-ondernemer is, heeft de inspecteur terecht de ondernemersfaciliteiten (IB/PVV) en de aftrek van de voorbelasting (OB) geweigerd. De opleidingskosten vormen geen ondernemingskosten maar kunnen in 2012, het jaar van betalen, tot het wettelijk maximum van € 15.000 in aftrek worden gebracht, gelijk de inspecteur heeft gedaan.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Eén van de belangrijkste criteria op basis waarvan zelfstandigheid kan worden getoetst is het aantal…

Verder lezen
Terug naar overzicht