Ik-opa-schuld van schoondochter aan kleinkinderen viel niet onder artikel 10 SW


Opa is overleden in 1998. Bij testament heeft hij zijn zoon benoemd tot enig erfgenaam onder de last “om aan ieder van zijn kinderen toe te kennen, uit te betalen na het overlijden van hemzelf en van zijn echtgenote, een gedeelte van zijn erfdeel en wel zodanig berekend dat de top van de contante waarde van de verkrijging van mijn kleinkinderen met een niet hoger percentage wordt belast dan de top van de verkrijging van mijn erfgenaam […].”
Ter uitvoering van deze last heeft de zoon € 500.280…

Verder lezen
Terug naar overzicht