Inhoudsopgave WPNR 7040, 22 november 2014


Inhoudsopgave WPNR 7040, 22 november 2014

Privaatrecht Actueel: Storm in de polder van herverpanding?
Prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Pandrecht op een vordering strekt zich ook uit tot de accessoria van die vordering. Hof Den Bosch denkt daar kennelijk anders over.


Verdeling van een gemeenschappelijk goed gedurende de vereffening van de gemeenschap
Prof. dr. S. Perrick

Verdeling van een goed gedurende de vereffening van de gemeenschap is mogelijk met medewerking van de vereffenaars of machtiging van de kantonrechter. Erfgenamen…

Verder lezen