Inkomstenbelastingneutrale rente bij OBV te verwezenlijken?


Aan de Vragenrubriek van Vakstudie Nieuws is de volgende casus voorgelegd.

Erflater heeft een testament met ouderlijke boedelverdeling gemaakt. De langstlevende krijgt op grond van dat testament een schuld aan haar kinderen wegens overbedeling. Deze schuld zal pas opeisbaar zijn bij haar overlijden en zal een enkelvoudige rente dragen. Dit laatste om te voorkomen dat de rente zal leiden tot jaarlijkse heffing van inkomstenbelasting (zie FBN 1997, nr 52).

Als de langstlevende overlijdt, zullen de kinderen doorgaans geen inkomstenbelasting betalen over de rente; de renteschuld en…

Verder lezen