JA 2015/159, Kantonrechter Rechtbank Limburg zp Maastricht 21-07-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:7065, 4064199 OV VERZ 15-66 (met annotatie van mr. J.L. Brens)

Inhoudsindicatie

Verrekening voordeel, Kostenbesparing verpleeghuis versus verlies verdienvermogen, Deelgeschil

Samenvatting

Een monteur belandt door een arbeidsongeval permanent in een verpleeghuis. De kosten van zijn levensonderhoud worden grotendeels vergoed, voorheen op basis van de AWBZ en thans van de WLZ. De kantonrechter beslist dat de volgens de aansprakelijke verzekeraar daardoor optredende besparing van kosten van wonen, voeding en verzorging niet verrekend mag worden met de vordering van het slachtoffer wegens verlies van arbeidsvermogen en evenmin met de overige schadeposten waarvan vergoeding werd gevorderd.

Uitspraak

1…

Verder lezen
Terug naar overzicht