JA 2016/34, Gerechtshof Amsterdam 19-01-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:93, 200.127.486/01 (met annotatie van mr. J. Kruijswijk Jansen)

Inhoudsindicatie

Reisorganisatie, Beroving

Samenvatting

Tijdens de transfer van het vliegveld naar het hotel, is eiseres op een parkeerplaats beroofd, met letsel tot gevolg. De vraag is of de reisovereenkomst beantwoordde aan de verwachtingen van de reizigster. Bij tussenarrest van 25 februari 2014 oordeelde het hof dat Thomas Cook niet reeds in beginsel aansprakelijk is vanwege de enkele omstandigheid dat de reizigster tijdens de reis door derden is belaagd, waardoor zij de bestemming van de reis niet ongeschonden heeft bereikt. De reizigster mocht wel redelijkerwijs…

Verder lezen
Terug naar overzicht