JAAN 2007/0033, HvJ EG 27-10-2005, , C-525/03

Inhoudsindicatie

Onderhandse procedure, Tijdelijke maatregel, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Ten behoeve van de bestrijding van bosbranden vanuit de lucht kreeg Staatsbosbeheer in Italië middel een beschikking toestemming om via een onderhandse overeenkomst: – vliegend materieel te kopen; – radiozend- en ontvangstapparatuur aan te schaffen voor communicatie bij brandbestrijding; – installaties kopen ter versterking van de bestaande computerapparatuur; en diensten verwerven voor het blussen van bosbranden. Er werd een overeenkomst afgesloten met Agusta voor de levering van twee helikopters.

De Commissie was van mening dat de beschikking in strijd was met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht