JAAN 2007/0036, HvJ EG 14-09-2005, , T-140/04

Inhoudsindicatie

Niet-contractuele aansprakelijkheid, Afwijzing, Verjaring

Samenvatting

De Europese Commissie had in augustus 1996 een opdracht op basis van een niet-openbare procedure gepubliceerd voor de aanbesteding van technische en wetenschappelijke ondersteuning voor een drinkwaterproject. Gegadigden moesten onder andere aantonen dat zij over voldoende ervaring beschikte inzake onderzoek betreffende water. Ehcon die zich had aangemeld werd in maart 1997 afgewezen omdat zij volgens de Commissie: – niet beschikte over de nodige ervaring inzake wateronderzoek; en – niet beschikte over ervaring inzake onderzoek, ontwikkeling en ontwerpwerkzaamheden in verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht